Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Реализација уговора за период 1. 9. до 30. 11. 2021. године

   РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА / ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

    УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

  У ПЕРИОДУ ОД 1. СЕПТЕМБРА ДО 30. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

   

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

   

   

  Р.б.

   

   

  Опис и Ознака по ЈРЈН

  Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки

   

  Подаци о добављачу/

  добављачима у оквирном споразуму  (Назив, ИД број, мјесто)

  Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност без ПДВ-а, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)

   

  Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене

  Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума

   

  Датум закључења уговора/

  оквирног споразума

  Датум потпуне  реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност

   

  Напомена (образложење)

   

   

   

   

  1.

   

   

   

   

   

   

  Услуге израда пројекта и нацрта, процјена трошкова

  71242000-6

   

   

   

   

  Директни споразум: 895-8-2-12/21

   

  „ИНДУСТРОПРОЈЕКТ“

  АД ПРИЈЕДОР

  (4400687240009)

  Вриједност:

  6.000,00 КМ

  РОК ПЛАЋАЊА:

  50% АВАНС

  преосталих 50%  по испостављеном рачуну након предаје пројектне документације

  РОК извршења

   75 радних дана од дана потписивања уговора

   

   

   

   

  Уговор број:

  СУ-268 /21

  27.09.2021

   

  Реализација

  у току

   

   

  2.

   

   

  Услуге техничог пројектовања

  71320000-7

   

   

  Директни споразум:

  895-8-2-16/21

  Институт за грађевинарство ''ИГ'' д.о.о. Бања Лука

  (4400918310005)

  Вриједност:

  1.260,00 КМ

  ПЛАЋАЊЕ:

  30 дана након испостављеног рачуна/фактуре

   

   

   

   

  Уговор број:

  СУ- 319/21

  01.11.2021.

   

  Реализација

  у току

   

   

   

  3.

   

   

  Услуге љекарских ординација

  85121000-3

   

  Директни споразум:

  895-8-2-13/21

  „Деамедика“

  Бања Лука

  (4403244290002)

   

  Вриједност:

  3.825,00 КМ

  ПЛАЋАЊЕ:

  30 дана након испостављеног рачуна/фактуре

   

   

   

   

   

  Уговор број:

  СУ- 283/21

  04.10.2021.

   

  Реализација

  у току

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4.

   

   

  Грађевински радови

  45000000-7

   

   

   

  Преговарчки поступак без објаве обавјештења:

  895-4-3-15-5-2/21

   

   

   

  ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О.

  Бања Лука (4400885040007)

   

   

   

   

  Вриједност:

  963.814,85 КМ

  ПЛАЋАЊЕ:

  по испостављеним привременим ситуацијама

   

   

   

   

   

   

  Анекс уговора број:

  СУ- 282/21

  04.10.2021

   

   

   

  Реализација

  у току

   

   

  5.

   

  Услуге осигурања радника: 66512100-3

   

   

   

  Директни споразум:

  895-8-2-17  /21

  WИЕНЕР ОСИГУРАЊЕ ВИГ АД  Бања Лука

  (4400590750002)

   

  Вриједност:

  721,62 КМ

  Уговор закључен до 11.11.2022.

   

   

   

   

   

  Уговор број:

  СУ- 317/21

  01.11.2021

   

  Реализован

   

   

   

  6.

   

  Услуге осигурања имовине: 66515200-5

   

  Директни споразум:

  895-8-2- 18 /21

  WИЕНЕР ОСИГУРАЊЕ ВИГ АД  Бања Лука

  (4400590750002)

   

  Вриједност:

  989,12 КМ

  Уговор закључен до 11.11.2022.

   

   

   

   

   

   

  Уговор број:

  СУ-316/21

  01.11.2021

   

  Реализован

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                       Мр Џерард Селман, с.р.   

                                                                               

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења