Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за набавку клима уређаја

   

   

   

  Број: СУ- 197/21                                                                                         

  Бања Лука,  14.  јул  2021. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

             На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. став 3. и члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Допуне плана набавки роба и вршења услуга у 2021. години Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 14. јула 2021. године, д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ КЛИМА УРЕЂАЈА

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „МГ РОЛОПЛАСТ“ С.З.Р. Челинац за набавку два клима уређаја Орион са монтажом.

  2. Са понуђачем „МГ РОЛОПЛАСТ“ С.З.Р. Челинац Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор за за набавку два клима уређаја Орион са монтажом у износу од 1.378,00 КМ.

  3. Издаци за плаћање набавке клима уређаја вршиће се са позиције 511300 – Издаци за набавку постројења и опреме.

   

  Образложење

   

               Уставни суд Републике Српске је Допуном плана набавки роба и вршења услуга за 2021. годину планирао набавку клима уређаја у процјењеној вриједности до 2.100,00 КМ путем директног споразума. У циљу избора најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену набавку путем директног споразума приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача „МГ РОЛОПЛАСТ“ С.З.Р. Челинац. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача „МГ РОЛОПЛАСТ“ С.З.Р. Челинац у укупном износу од 1.378,00 КМ Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

   

                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                      Мр Џерард Селман

   

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења