Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Допуна плана набавки за 2021. годину

   

  Број:  СУ- 196/21                                                                                                                                                                                                             

  Бања Лука, 14. јул 2021                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  На основу члана 17. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и Херцеговине" број 39/14), члана 3. став 1. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-20/15 од 28. јануара 2015. године, Уставни суд Репулике Српске, на сједници одржаној 14. јула 2021. године, д о н и о  је

  ДОПУНУ ПЛАНА  НАБАВКИ  ЗА  2021. ГОДИНУ

  УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                   

  РЕДНИ БРОЈ

  ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

  ШИФРА ЈРЈН

  ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ (са укљученим ПДВ-ом)

  ВРСТА ПОСТУПКА

  ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА

  ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

  ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА (економски код)

  НАПОМЕНЕ

           

                                    РОБЕ

               

  1.

  Набавка клима уређаја

  39717200-3

  2.100,00

  Директни споразум

  Јул 2021

  Септембар 2021

  Буџет 2021 позиција 511300

   

  УКУПНО

   

  2.100,00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                   
                   
             

                                   ПРЕДСЈЕДНИК

             

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               

   Мр Џерард Селман

   
               

   

   

   

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења