Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе билтена Уставног суда Републике Српске број 25

  Број: СУ- 175/21                                                                                                    

  Бања Лука, 23. јун 2021.                                                                                                                                                                                                                                      

   

              На основу члана 87. ст. 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Плана јавних набавки за 2021. годину, Уставни суд Републике Српске је на сједници одржаној 23. јуна 2021. године, донио

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА УСЛУГЕ ШТАМПЕ БИЛТЕНА

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БРОЈ 25

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Графопапир“ д.о.о. Бања Лука за штампање Билтена Уставног суда Републике Српске број 25.

  2. Са понуђачем „Графопапир“ д.о.о. Бања Лука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о начину плаћања, испоруци и осталим појединостима услуге по понуђеној цијени од 12,285 КМ/ком са ПДВ-ом за први том и 9,945 КМ/ком са ПДВ-ом за други том. Прелом текста по страни 0,60 КМ.

  3. Расходи за штампање Билтена Уставног суда Републике Српске број 25 вршиће се са позиције 412700 – Раходи за стручне услуге.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

              Уставни суд Републике Српске је планом јавних набавки за 2021. годину планирао расходе за услуге штампања билтена број 25 у процјењеној вриједности до 5.000,00 КМ са укљученим ПДВ-ом путем директног споразума. У циљу избора најповољнијих услова за закључење уговора за наведену услугу приступило се испитивању тржишта и писменом тражењу понуда од Графопапира доо Бања Лука. С обзиром на прихватљивост понуде „Графопапира“ д.о.о. Бања Лука, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

   

                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                             УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                 Мр Џерард Селман

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења