Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

  Број: СУ- 176/21                                                                            

  Бања Лука, 23. јун 2021.                                                                                                                                                                    

   

              На основу члана 87. ст. 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Плана јавних набавки за 2021. годину, Уставни суд Републике Српске је на сједници одржаној 23. јуна 2021. године, донио

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ПИЋА И ОСВЈЕЖАВАЈУЋИХ НАПИТАКА У ЧАЈНУ КУХИЊУ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Георг Комерц“ доо из Бање Лука за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске.

  2. Са понуђачем „Георг Комерц“ доо Бања Лука, Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о начину плаћања, испоруци и осталим појединостима доставе, у трајању од годину дана од дана потписивања уговора на годишњем нивоу у износу од 7.009,46 КМ.

  3. Расходи за набавку освјежавајућих напитака вршиће се са позиције групе конта 412900 – Раходи по основу репрезентације у земљи.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

              Уставни суд Републике Српске је планом набавки за 2021. годину, број СУ-16/21 од 27. јануара 2021. године, планирао набавку освјежавајућих пића у чајну кухињу путем директног споразума. У циљу избора  најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену набавку приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача „Георг Комерц“ доо Бања Лука. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача „Георг Комерц“ доо Бања Лука у укупном износу од 7.009,46 КМ, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

   

                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                             УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                  Мр Џерард Селман

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења