Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku pića i osvježavajućih napitaka u čajnu kuhinju Ustavnog suda Republike Srpske

  Broj: SU- 176/21                                                                            

  Banja Luka, 23. jun 2021.                                                                                                                                                                    

   

              Na osnovu člana 87. st. 3. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 32. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i Plana javnih nabavki za 2021. godinu, Ustavni sud Republike Srpske je na sjednici održanoj 23. juna 2021. godine, donio

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA NABAVKU PIĆA I OSVJEŽAVAJUĆIH NAPITAKA U ČAJNU KUHINjU USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „Georg Komerc“ doo iz Banje Luka za nabavku pića i osvježavajućih napitaka u čajnu kuhinju Ustavnog suda Republike Srpske.

  2. Sa ponuđačem „Georg Komerc“ doo Banja Luka, Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o načinu plaćanja, isporuci i ostalim pojedinostima dostave, u trajanju od godinu dana od dana potpisivanja ugovora na godišnjem nivou u iznosu od 7.009,46 KM.

  3. Rashodi za nabavku osvježavajućih napitaka vršiće se sa pozicije grupe konta 412900 – Rahodi po osnovu reprezentacije u zemlji.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

              Ustavni sud Republike Srpske je planom nabavki za 2021. godinu, broj SU-16/21 od 27. januara 2021. godine, planirao nabavku osvježavajućih pića u čajnu kuhinju putem direktnog sporazuma. U cilju izbora  najpovoljnijih uslova za zaključivanje ugovora za navedenu nabavku pristupilo se ispitivanju tržišta i traženju ponude od ponuđača „Georg Komerc“ doo Banja Luka. S obzirom na prihvatljivu ponudu ponuđača „Georg Komerc“ doo Banja Luka u ukupnom iznosu od 7.009,46 KM, Ustavni sud Republike Srpske je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

   

                                                                                                     PREDSJEDNIK

                                                                             USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                  Mr Džerard Selman

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja