Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Realizacija ugovora / okvirnog sporazuma

  REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

                            USTAVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE ZA 2020. GODINE                                   

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

   

   

  R.b.

   

   

  Opis i Oznaka po JRJN

  Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

   

  Podaci o dobavljaču/

  dobavljačima u okvirnom sporazumu  (Naziv, ID broj, mjesto)

  Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

   

  Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

  Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

   

  Datum zaključenja ugovora/

  okvirnog sporazuma

  Datum potpune  realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

   

  Napomena (obrazloženje)

   

  1.

  Usluge osiguranja motornih vozila: 66514110-0

  Direktni sporazum: 895-8-2-9/20

  WIENER OSIGURANjE VIG AD (4400590750002) Banja Luka

   

  2.473,77 KM,

  1 godina

   

   

   

   

   

  23.03.2020

   

  Realizacija u toku

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.

  Savjetodavne i tehničke usluge: 71318000-0

  Direktni sporazum: 895-8-2-11/20

  ATEK PLUS (4404211730003)

  Banja Luka

   

  5.500,00 KM

   

   

   

  23.03.2020

   

  Realizovan

   

   

  3.

  Proizvodi za čišćenje i poliranje: 39800000-0

  Direktni sporazum: 895-8-1-8/20

  KECKOM D.O.O. BANjA LUKA (4400846220006)

   

  2.357,95 KM

   

   

   

  07.04.2020

   

  Realizovan

   

   

  4.

  Razna kancelarijska oprema i potrepštine: 30190000-7

  Direktni sporazum: 895-8-1-7/20

  CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLjAVANjE INVALIDA A. D. BANjA LUKA (4403395230001)

   

   

  6.000,00 KM

   

   

   

  07.04.2020

   

  Realizovan

   

   

  5.

  Oprema za fotokopiranje i štampanje: 30120000-6

  Konkurentski zahtjev: 895-7-1-4/20

  BIRO.KIP D.O.O. (4402286590000) Banja Luka

   

  17.080,00 KM

   

   

   

  07.04.2020

   

  Realizovan

   

   

  6.

   

  Goriva: 09100000-0

  Konkurentski zahtjev: 895-7-1-5/20

  NESTRO PETROL A.D. 4400959260004 Banja Luka

   

  11.494,84 KM

  1 godina

   

   

   

  07.04.2020

   

  Realizacija u toku

   

   

  7.

  Usluge popravljanja i održavanja za motorna vozila: 50110000-9

  Direktni sporazum: 895-8-2-10/20

  AUTOKOMERC V.S. DOO (4400952840005)  BanjaLuka

   

  5.982,90 KM

   

   

   

  15.04.2020

   

  Realizovan

   

   

  8.

  Računarska oprema i potrepštine: 30200000-1

  Direktni sporazum: 895-8-1-13/20

  BISCOMMERCE DOO (4401575810003) Banja Luka

   

  2.563,91 KM

   

   

   

  27.05.2020

   

  Realizovan

   

   

  9.

  Građevinski radovi na zgradi suda: 45216112-2

  Otvoreni postupak: 895-1-3-6/20

  INTEGRA INŽENjERING D.O.O. (4400885040007) Banja Luka

   

  4.839.043,29 KM

  30 mjeseci rok izgradnje

  Garancija na izvedene radove:

  36 mjeseci

   

   

   

  14.07.2020

   

  Realizacija u toku

   

   

  10.

   

  Piće: 15000000-8

  Direktni sporazum: 895-8-1-14/20

  GEORG KOMERC DOO (4400876300004) Banja Luka

   

  5.977,65 KM

   

   

   

  20.07.2020

   

  Realizacija u toku

   

   

  11.

   

  Usluge štampanja: 79810000-5

  Direktni sporazum: 895-8-2-15/20

  GRAFOPAPIR D.O.O (4400993100008) Banja Luka

   

  3.680,00 KM

   

   

   

  25.09.2020

   

  Realizovan

   

   

  12.

  Gume za automobile: 34351100-3

  Direktni sporazum: 895-8-1-16/20

  AUTOCENTAR-MERKUR D.O.O. 4400841420007 Banja Luka

   

  2.541,12 KM

   

   

   

  03.11.2020

   

  Realizovan

   

  13.

  Savjetodavne i tehničke usluge: 71318000-0

  Direktni sporazum: 895-8-2-17/20

  INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „IG“ BANjA LUKA 4400918310005

   

  5.900,00 KM

   

   

   

  30.11.2020

   

  Realizovan

   

   

                                                                                                                   M.P.                                                                        Potpis odgovorne osobe

                                                                                                                                                                                             __________________________  

                                                                                                                                                                                                  Mr Džerard Selman, s. r.                                                                                    

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja