Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka o prihvatanju ponude za kasko osiguranje auta za 2020. godinu

  Broj: SU- 19 /20                                                                                          

  Banja Luka, 29. januar 2020.                                                                      

   

  Na osnovu člana 87. stav 3. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 32. stav 3. i člana 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i Plana javnih nabavki za 2020. godinu, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 29. januara 2020. godine,

  d o n i o   je

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA KASKO OSIGURANjE AUTA ZA 2020. GODINU

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „Winer osiguranje“ Banjaluka za kasko osiguranje autaza 2020. godinu.

  2. Sa ponuđačem „Winer osiguranje“ Banjaluka Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor za kasko osiguranje auta za 2020. godinu u iznosu od 2.473,77 KM.

  3. Rashodi za plaćanje usluge kasko osiguranja vozila vršiće se sa pozicije 412700 – Rahodi za stručne usluge.

   

  Obrazloženje

   

              Ustavni sud Republike Srpske je planom nabavki za 2020. godinu, planirao osiguranje imovine u procjenjenoj vrijednosti do 3.000,00 KM putem direktnog sporazuma. U cilju izbora  najpovoljnijih uslova za zaključivanje ugovora za navedenu uslugu pristupilo se ispitivanju tržišta i traženju ponude od ponudjača „Winer osiguranje“ Banja Luka. S obzirom na prihvatljivu ponudu ponudjača „Winer osiguranje“ Banja Luka u ukupnom iznosu od 2.473,77 KM, Ustavni sud Republike Srpske je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

                                                                                                        PREDSJEDNIK

                                                                                  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                      Mr Džerard Selman

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja