Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku zimskih auto guma za službena vozila

  Broj: SU- 309/20                                                                                         

  Banja Luka, 28. oktobar 2020.                                                                                                                                                                 

                                                                                                                       

  Na osnovu člana 87. stav 3. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 32. stav 3. i člana 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i Plana javnih nabavki za 2020. godinu, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 28. oktobra 2020. godine,

  d o n i o   je

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA NABAVKU ZIMSKIH AUTO GUMA ZA  SLUŽBENA VOZILA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE  SRPSKE

   

           1. Prihvata se ponuda ponuđača „Autocentar-Merkur“ d.o.o. Banjaluka za nabavku zimskih auto guma za službena vozila Ustavnog suda Republike Srpske u 2020. godini.

           2. Sa ponuđačem „Autocentar-Merkur“ d.o.o Banjaluka Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor za nabavku zimskih auto guma za službena vozila Ustavnig suda Republike Srpske u 2020. godini u iznosu od 2.973,11 KM.

           3. Rashodi za plaćanje robe - zimskih auto guma u 2020. godini vršiće se sa pozicije 516140 – Izdaci za zalihe sitnog inventara, auto guma, odjeće, obuće i sl.

   

  O b r a z l o ž e nj e

              Ustavni sud Republike Srpske je planom nabavki za 2020. godinu, planirao nabavku zimskih auto guma u procjenjenoj vrijednosti do 4.000,00 KM putem direktnog sporazuma. U cilju izbora  najpovoljnijih uslova za zaključivanje ugovora za navedenu robu pristupilo se ispitivanju tržišta i traženju ponude od ponuđača „Autocentar-Merkur“ d.o.o Banja Luka. S obzirom na prihvatljivu ponudu ponuđača „Autocentar-Merkur“ d.o.o Banja Luka u ukupnom iznosu od 2.973,11 KM Ustavni sud Republike Srpske je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

                                                                                                   PREDSJEDNIK

                                                                            USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                   Mr Džerard Selman

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja