Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka o prihvatanju ponude za izmjenu projektne dokumentacije koja se odnosi na temeljenje projektovane zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

  Broj: SU- 342/20                                                                                         

  Banja Luka, 25. novembar 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

              Na osnovu člana 87. stav 3. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 32. stav 3 i člana 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, broj SU-20/15 od 28. januara 2015 godine, na sjednici održanoj 25. novembra 2020. godine, Ustavni sud Republike Srpske donio je

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA IZMJENU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE KOJA SE ODNOSI NA TEMELjENjE PROJEKTOVANE ZGRADE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  1. Prihvata se ponuda Instituta za građevinarstvo „IG“ Banjaluka za nabavku izmjene dijela projektne dokumentacije koji se odnosi na temeljenje projektovane zgrade Ustavnog suda Republike Srpske.

  2. Ustavni sud Republike Srpske će sa ponuđačem zaključiti ugovor o nabavci iz tačke 1 ove odluke u iznosu od 5.900,00 KM, odnosno 6.903,00 KM sa uračunatim PDV-om.

  3. Rashodi za plaćanje izmjene dijela projektne dokumentacije koji se odnosi na temeljenje projektovane zgrade Ustavnog suda Republike Srpske vršiće se iz odobrenih sredstava po projektu „Izgradnja zgrade Ustavnog suda Republike Srpske“.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

              Imajući u vidu rezultate geomehaničkih ispitivanja tla na kojem će se graditi zgrada Ustavnog suda Republike Srpske i potrebe izmjene tog dijela projekta zbog njegovih svojstava, pokrenut je postupak prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za izmjenu dijela projektne dokumentacije koji se odnosi na temeljenje projektovane zgrade Ustavnog suda Republike Srpske. U cilju izbora najpovoljnijih uslova za zaključenje ugovora za predmetnu nabavku pristupilo se ispitivanju tržišta i traženju ponude od ponuđača Institut za građevinarstvo „IG“ Banjaluka. S obzirom na to da je ponuda u ukupnom iznosu od 6.903,00 KM navedenog ponuđača prihvatljiva Ustavni sud Republike Srpske je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

   

                                                                                                                      PREDSJEDNIK

                                                                                               USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                                    Mr Džerard Selman

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja