Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

   

  РЕПУБЛИКА СРПСКА

  УСТАВНИ СУД

  ПРЕДСЈЕДНИК

   

  Број: СУ-124-6/20

  Бања Лука, 22. мај 2020. године

   

  ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА –НАБАВКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЗГРАДЕ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  Предмет: Обавјештење о  наставку поступка јавне набавке, доставља се

   

  Овим путем Уговорни орган обавјештава потенцијалне понуђаче (привредне субјекте) који су преузели Тендерску документацију број: СУ-105-2/20 од 14.04.2020. године у отвореном поступку јавне набавке радова – Набавка радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске за потребе Уставног суда Републике Српске (Обавјештење о набавци број: 895-1-3-6-3-3/20 објављено на Порталу јавних набавки дана 14.04.2020. године) да се предметни поступак наставља, из разлога што је жалба једног понуђача на тендерску документацију, од стране Канцеларије за разматрање жалби Сарајево, одбaчена као неуредна.

  Сви учесници у поступку који су преузели тендерску документацију, могу доставити понуде до  22.06.2020. године до 12.00 часова.

  Јавно отварање понуда ће се одржати 22.06.2020. године у 12.30 часова у просторијама уговорног органа, адреса: Уставни суд Републике Српске, Улица Краља Алфонса  XIII broj 11 78000 Бања Лука.

   

                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                          УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                         Мр Џерард Селман, с.р.                                                

  Достављено:                                                                                   

  -  путем Портала јавних набавки

  - а/а

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења