Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
План набавки за 2020. годину

   

   

  Број:  СУ-37/20                                                       

   

  Бања Лука, 11. фебруар 2020.                                                                                                                                                                              

                        

  На основу члана 17. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и Херцеговине" број 39/14), члана 3. став 1. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-20/15 од 28. јануара 2015. године, Уставни суд Репулике Српске, на сједници одржаној 11. фебруара 2020. године, д о н и о  ј е

  ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2020 ГОДИНУ

  УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                   

  РЕДНИ БРОЈ

  ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

  ШИФРА ЈРЈН

  ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ (са укљученим ПДВ-ом)

  ВРСТА ПОСТУПКА

  ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА

  ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

  ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА (економски код)

  НАПОМЕНЕ

  РОБЕ

               

  1

  Набавка моторног горива еуро-дизел

  09100000-0

  14.000,00

  Конкурентски захтјев за достављање понуда

  Фебруар 2020

  Април 2020

  Буџет 2020 позиција 412600

   

  2

  Набавка освјежавајућих пића у чајну кухињу

  15000000-8

  7.020,00

  Директни споразум

  Мај 2020

  Јули 2020

  Буџет 2020 позиција 412900

   

  3

  Набавка канцеларијског материјала

  30190000-7

  7.020,00

  Директни споразум

  Фебруар 2020

  Март 2020

  Буџет 2020 позиција 412300

   

  4

  Набавка  материјала за одржавање хигјене

  39800000-0

  3.000,00

  Директни споразум

  Фебруар 2020

  Март 2020

  Буџет 2020 позиција 412300

   

  5

  Набавка рачунаре опреме

  30200000-1

  3.000,00

  Директни споразум

  Април 2020

  Мај 2020

  Буџет 2020 позиција 511300

   

  6

  Набавка канцеларијских машина копир апарат

  30230000-0

  20.000,00

  Конкурентски захтјев за достављање понуда

  Фебруар 2020

  Март 2020

  Буџет 2020 позиција 511300

   

  7

  Набавка ауто гума

  34351100-3

  4.000,00

  Директни споразум

  Април 2020

  Мај 2020

  Буџет 2020 позиција 511600

   

   

  УКУПНО

   

  58.040,00

   

   

   

   

   

  УСЛУГЕ

               

  1

  Осигурање возила

  66514110-0

  3.000,00

  Директни споразум

  Јануар 2020

  Јануар 2020

  Буџет 2020 позиција 412700

   

  2

  Осигурање имовине

  66515200-5

  1.500,00

  Директни споразум

  Октобар 2020

  Новембар 2020

  Буџет 2020 позиција 412700

   

  3

  Осигурање лица

  66512100-3

  750,00

  Директни споразум

  Октобар 2020

  Новембар 2020

  Буџет 2020 позиција 412700

   

  4

  Штампање Билтена Уставног суда Републике Српске

  79810000-5

  5.000,00

  Директни споразум

  Мај 2020

  Јуни 2020

  Буџет 2020 позиција 412700

   

  5

  Систематски преглед радника

  85121000-3

  4.200,00

  Директни споразум

  Новембар 2020

  Децембар 2020

  Буџет 2020 позиција 412900

   

  6

  Услуге одржавања возила

  50112000-3

  7.000,00

  Директни споразум

  Фебруар 2020

  Март 2020

  Буџет 2020 позиција 412500

   

  7

  Надзор над изградњом зграде Уставног суда

  71247000-1

  50.000,00

  Конкурентски захтјев за достављање понуда

  Март 2020

  Април 2020

  Буџет 2020 позиција 511100

   

  УКУПНО

   

  71.450,00

   

   

   

   

   

   

  РАДОВИ

               

  1

  Изградња зграде Уставног суд

  45000000-7

  5.950.000,00

  Отворени поступак

  Март 2020

  Април 2020

  Буџет 2020 позиција 511100

   2.950.000,00 КМ

  Буџет 2021 године позиција 511100

  3.000.000,00 КМ

  УКУПНО

   

  5.950.000,00

   

   

   

   

   

                   
                   
             

                    ПРЕДСЈЕДНИК

             

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                   
             

                  Мр Џерард Селман

   

   

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________

  Краља Алфонса XIII број 11 • 78 000 Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговинa Тел/факс: + 387 51 217 390; + 387 51 217 970

  • www.ustavnisud.org • e-mail:  ustsudrs@inecco.net

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења